HVA VET DU OM EINAR GERHARDSEN OG NORGES POLITISKE HISTORIE ETTER KRIGEN? 

HVILKET FORHOLD HAR SKOLEELEVER TIL EINAR GERHARDSEN? HVA VET DE OM HAN ? 

Det er viktig for oss å nå ut til ungdommer med serien om Einar Gerhardsen. Vi har tatt kontakt med skoler i hele Norge og vi håper at serien vil bidra til økt kunnskap om Norges politiske historie og om vår lengstsittende statsminister. Det vil kanskje komme som en overraskelse på mange hva som foregikk i politikken i etterkrigsårene.

Vi har spurt ungdomspolitikere fra ulike politiske partier om deres forhold til Einar Gerhardsen.  Her er deres svar! 
BJØRN-KRISTIAN SVENDSRUD, LEDER I FREMSKRITTSPARTIETS UNGDOM

 
 

ANDREAS SJALG UNNELAND, LEDER I SOSIALISTISK UNGDOM

INA LIBAK, LEDER I ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING

 

KAMZY GUNARATNAM, VARAORDFØRER I OSLO OG POLITIKER I ARBEIDERPARTIET

 

SANDRA BRUFOT, LEDER I UNGE HØYRE