DEN FULLSTENDIGE RULLETEKSTEN


Fortellerstemme:
Andrea Bræin Hovig

Einar Gerhardsens stemme:
Jan Sælid

Vignettfoto av Einar:
Morten Krogvold

Takk til
Einar Gerhardsens familie for intervjuer og arkivmateriale.
Marte Gerhardsen
Mina Gerhardsen
Rune Gerhardsen
Truls Gerhardsen
Anne Lieungh
Kristin Lieungh
Pål Lieungh
Torgunn Lieungh

Takk for intervju og annen bistand til:
William Albrigtsen
Jonny Asperheim
Jørgen Asperheim
Thorbjørn Berntsen
Inger Bjørnhaug
Ingrid Norunnsdatter Brandvik
Tone Bratteli
Gro Harlem Brundtland
Rolf Einar Christiansen
Kjell Cordtsen
John O. Egeland
Jan Egil Fimreite
Finn Gjerdrum / Paradox film
Egil Haraldsen
Roy Jacobsen
Karl J. Kleve
Martin Kolberg
Gustav Kramer
Rita Kramer
Halldor Krogh
Morten Krogvold
Sergej Khrusjtsjov
Hans Olav Lahlum
Astrid Lev, Sachsenhausen
Helga Lid
Sonja Lid
Oddvar Mortensen
Olav Njølstad
Finn Olstad
Francis Gary Powers jr.
Horst Seferens: Sachsenhausen
Juan Serrano
Petter Skauen
Torild Skard
Kjetil Skogrand
Rune Slagstad
Heidi Stenvold
Arne Strand
Bjørn Stuevold
Øystein Sørensen
Eirik Wig Sundvall
Johannes B. Thue

Informasjon fra følgende bøker:
Einar Gerhardsen:
Fellesskap i krig og fred: Erindringer 1940–45, 1970
Samarbeid og strid: Erindringer 1945–55, 1971
I medgang og motgang: Erindringer 1955–65, 1972
Unge år: Erindringer fra århundreskiftet fram til 1940, 1974
Mennesker og politikk : Erindringer 1965–78, 1978
Alle bøkene utgitt på Tiden.

Rune Gerhardsen
 Du er faren min likevel?
Aschehoug 2002


Roy Jacobsen
Trygve Bratteli
Cappelen Damm 1995


Hans Olav Lahlum
Haakon Lie
Cappelen Damm 2009


Konrad Nordahl
Dagbøker
(I utdrag ved Ketil A. Nordahl)
Tiden Norsk Forlag 1991


Jostein Nyhamar: Einar Gerhardsen
Tiden 1974

Finn Olstad
Einar Gerhardsen – en politisk biografi .
Universitetsforlaget 1999


Kjetil Skogrand og Rolf Tamnes
Fryktens likevekt. Atombomben, Norge og verden
Forlag Tiden 2001.

Ingolf Håkon Teigene
Werna Gerhardsen
Samlaget 1987

Eirik Wig Sundvall
Gerhardsens valg
Gyldendal 2016

Arkivmateriale:
NRK
Arbeiderbevegelsens arkiv /v Jonas Nilsson og Sølvi Bennett Moen
(Foto og film)
Nasjonalbiblioteket
Interfoto
Ola Flyum, Aslaug Holm / Fenris Film (Bak din rygg)
Forsvarets Mediesenter
Gjenreisningsmuseet. Hammerfest
Naturhistorisk Museum /Botanisk hage
Oslo Museum
Grinimuseet
Critical Past
Stiftelsen Norsk Folkemuseum
Stortingsarkivet
Årdal Sogelag
NTB/Scanpix
Norsk Teknisk Museum
Arbeiderpartiet (plakater)
Domkirkeoddens Fotoarkiv
De kongelige samlinger
Thore Boye (Copyright: Thorvald og Knut Boye)
Oslo Byarkiv
Norsk Film AS

Morten Krogvold
Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum
Deichmanske bibliotek v/ Asle Tangen

Filmer fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek:
”Opp til kamp” – Regi: Dag Lutro
”Aldri mer”, 1949 – Regi: Alfred Solaas
”I takt med tiden”, 1949 – Regi: Toralf Sandö
”By og land hand i hand”, 1937 – Regi: Olav Dalgard
”Samhold må til”, 1935 – Regi: Olav Dalgard
”Det store skiftet”, 1961 – Regi: Arnljot Berg
”Frem til seier”, 1930 – Regi: Kristoffer Aamot
”Lenkene brytes”, 1938 – Regi: Olav Dalgard
”Slitets slekters fane”, 1947 – Regi: Gunnar Hernæs
”Oslo 1. Mai 1925”, 1925
”Arbeiderbevegelsen i Norge”


Filmer fra Oslo Kommune:
”Byen og gatene”, 1951 – Regi: Finn Carlsby. Original i Oslo byarkiv.
”Kong Olav V Norges Konge”, 1973 – Regi: Franz Saksvik. Original i
Oslo byarkiv.
”Kontraster i en by”, 1963 – Regi: Ulf Balle Røyem. Original i Oslo
byarkiv.
”Kranselag”, 1951 – Regi: Knut Vidnes. Original i Oslo byarkiv.
”Oslos nye bydeler”, 1958 – Regi: Ulf Balle Røyem. Original i Oslo
byarkiv.
”Oslo - Sommerbyen mellom fjord og fjell”, 1948 – Regi: Einar
Førberg. Original i Oslo byarkiv.


Andre filmer:
«Frå is til aluminium» Regi: Bjørn Bergum
Tillitsmannen (1976) Regi: Oddvar Bull Tuhus (Norsk Film AS)
Todeslager Sachsenhausen, Looks Medienproduktion GMBH, Halle

Opptak fra Folkvang Samfunnshus (Kråkerøytalen)
Grini - Fra frigjøringsdagene 8. og 9. Mai (Norsk Film AS)
Hans Berge Film
Kong Haakon VIIs regjeringsjubileum 1945. En filmkavalkade gjennom
40 år. Filmparken AS
Husmorfilmer (1955) Regi: Ola Winger

Fotografer (stillbilder):

En spesiell takk til Morten Krogvold for portretter av Einar
Gerhardsen


Foto: Karl Korneliussen Kleppe
Foto: Anders Beer Wilse
Foto: Fanny Wikborg
Foto: Thoralf Olsen
Foto: Andreas Vodahl
Foto: Sverre Heiberg
Foto: Albert Josef Scheinpflug
Foto: Johannes Markus Holmsen
Foto: Ernest Rude
Foto: Vilhelm Haffner
Foto: Küenholdt A/S, J. H.
Foto: Thoralf Olsen
Foto: Narve Skarpsmo
Foto: Conrad M. Bringe
Foto: Henrik Ørsted


Dikt brukt i serien:
Med tillatelse fra Einar Skjæraasens familie og rettighetshaverne til
Arne Paasche Aasens produksjon, brukes følgende dikt i serien:
Arne Paasche Aasen:
Bruk dagene godt

Takk til Rita og Gustav Kramer
Einar Skjæraasen:
Ledestjerne
Takk til Skjæraasens familie
Thorleif Auerdahl:
Ørneland


Oversettelse: 
Simen Braaten


Foto:
Bjørn Engvik (A-fotograf)

B-foto:
Andreas Dahlmo, Screen Story AS 

Adele Gyllenhammer
Kim Edwin Jektvik
Harry Johansen, Govas Film- og mediaproduksjon AS
Tor Even Mathisen, Akkerfjord media
Alexander Ophaug
Knut Hendrik Lajord, Veri Media


Droneopptak Sachsenhausen:
Martin Woost


Dronopptak Youngstorget:
Dmitry Tkachenko


Research:
Tarjei Leer-Salvesen

Lars Ankervold
Jenny Heradtsveit


Transkribering:
Lars Ankervold
Jakob Borgen
Jenny Heradstveit

Produksjonsleder:
Lars Ankervold


Originalmusikk:
Komponist - Irene Tillung 

Musikere: 
Lise Voldsdal - fiolin
Lina Marie Årnes - fiolin
Isa Caroline Holmesland - bratsj
Kaja Fjellberg Pettersen - cello
Hanna Cronhjort - kontrabass
Anne Karine Hauge - fløyte
Erlend Aagaard-Nilsen - trompet
Joachim Kwetzinsky - piano
Irene Tillung - trekkspill 


Opptak og lydmix - Rainbow Studio v/Martin Abrahamsen


Arbeidersangene arrangert av Ragnar Bjerkreim.
Musikere:
Flygelhorn: Jens Petter Antonsen
Flygel: Martin Bjerkreim
Cello: Tove Margrethe Erikstad
Lydtekniker: Alf Christian Hvidsteen


De unge slekter
Melodi: Jolly Kramer Johansen
Forlag: Norsk Noteservice AS

Internasjonalen
Melodi: Degeyter Pierre


Frihetens forpost
Melodi: Jolly Kramer Johansen
Forlag: Norsk Musikforlag A/S


Ung flaggsang
Melodi: Johannes Madsen

Forlag: Edition Wilhelm Hansen, København


Annen musikk:
Preludium i H – moll (Bach/Siloti)
Spilt av Joachim Kwetzinsky
Lydmastering: Audun Strype

Lydmiks:
Lyd i sentrum AS


Redigering, grafikk og colourgrading:
Bjørn Engvik


Manus, ide og regi:
ERLING BORGEN

Finansiert av NRK
Fritt Ord
Norsk Filminstitutt ved dokumentarfilm-konsulent Lars Løge
Produsert av Borgen Production AS

I co-produksjon med NRK
PROSJEKTREDAKTØR NRK: MARIE SJO